GKS Holland

Love All – Serve All

Foto-impressie Soma Sai Skanda ashram

Aan het GKS fotoarchief is een album met een foto-impressie toegevoegd van de vieringen in de Soma Sai Skanda ashram (Maddur, India) van eind november 2017.

Enjoy…

Zie 1. GKS fotoarchief, 2001 tot heden

Advertenties

14/12/2017 Posted by | GKS India | Plaats een reactie

Ugadi 31 maart 2014

 

Ugadi 2014

22/03/2014 Posted by | GKS Holland, Gopal Baba | Plaats een reactie

Afscheid nemen van Swami in beeld…

Deze video-compilatie van de begrafenis is van zeer goede kwaliteit. Ongeveer 21 minuten.

Deze korte video is van de periode 24 tot 27 april.

28/04/2011 Posted by | Sathya Sai Baba | Plaats een reactie

Sai Baba’s fysieke vorm ter ruste gelegd in Puttaparthi

Puttaparthi is in diepe rouw en velen over de gehele wereld rouwen mee.

Puttaparthi, waar kleine Sathya 85 jaar geleden geboren, gekoesterd en verzorgd werd en waar Hij opgroeide tot Sri Sathya Sai Baba, heeft ruim acht decennia Zijn liefde in overvloed ervaren. In het begin zullen weinigen hebben kunnen bevroeden wat de kleine Sathya teweeg zou brengen en hoe het onbetekenende dorp zou transformeren tot een veelbetekenend zelfs wereldberoemd dorp.

Vandaag is Sri Sathya Sai Baba, met eerbied en egards van familie en devotees, van regeringsleiders tot hoogwaardigheidsbekleders met een staatsbegrafenis in een graftombe in de Sai Kulwant Hall bijgezet.

Jay Sai Ram

(Klik op de foto voor een film-impressie van de feitelijke begrafenis 27 april 2011)

27/04/2011 Posted by | Sathya Sai Baba | Plaats een reactie

Ruim 85 jaar Pure Liefde…

Ruim 85 jaar Pure Liefde…
Ruim 70 jaar, vaak meerdere keren per dag, Darshan voor duizenden…
Voor miljoenen een levend voorbeeld…
De mensheid kende zelden of nooit Zijn gelijke.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Achter alle pracht en praal waar devotees Hem mee omringd wilden zien, ging een dienstbare, onmenselijk geduldige, immer behulpzame man schuil die zelf genoeg leek te hebben aan een eenvoudige maaltijd en een kleine kamer. Wereldse verleidingen (maya), waartegen de meeste mensen geen of soms met zeer veel moeite weerstand kunnen bieden, hadden op Hem geen invloed.

Wat rest is dankbaarheid voor datgene wat Hij
voor ieder als individu en voor de mensheid in zijn geheel betekent.

26/04/2011 Posted by | Sathya Sai Baba | 2 reacties

Sathya Sai Baba is in de Sai Kulwant Hall

Tot en met dinsdag 26 april staat de glazen kist met Sathya Sai Baba in de Sai Kulwant Hall waar devotees, beroemdheden en hoogwaardigheidsbekleders Baba de laatste eer bewijzen of beter gezegd nog één keer Darshan krijgen. Vanaf zondagmiddag 18.00 uur IST is daar de gelegenheid voor. Vele duizenden devotees en belangstellenden zijn in Puttaparthi aanwezig in afwachting van die laatste ontmoeting met de kleine man die in India ook wel ‘De Baba’ wordt genoemd. Voor miljoenen heeft De Baba iets of zeer veel betekend; ervaringen die vaak verstrekkende gevolgen hadden en hebben in hun leven.

‘De Baba’, net als ‘De Boeddha’, klinkt en voelt overstijgend aan de vorm (persoon) waar de naam oorspronkelijk aan gegeven is. Voor hen die in hun leven de vorm van De Baba hebben mogen ontmoeten zal het emotioneel een zware opgaaf kunnen worden om die overstijgende energie los van de vorm te zien. Toch is dat een van de belangrijkste lessen van Baba; het gaat niet om de fysieke vorm, of dat nou die van Baba is of die van jou.

“Er is slechts één godsdienst, de godsdienst van Liefde.
Er is slechts één kaste, de kaste van de mensheid.
Er is slechts één taal, de taal van het hart.
Er is slechts één God en Hij is alomtegenwoordig.”

Sathya Sai Baba

25/04/2011 Posted by | Sathya Sai Baba | Plaats een reactie

Sri Sathya Sai Baba heeft Zijn fysieke lichaam verlaten

My life is My message

23 november 1926 – 24 april 2011

Zondag 24 april 2011 om 7.40 uur Indiase tijd heeft Sri Sathya Sai Baba Zijn fysieke lichaam verlaten.

Lieve mensen Sai Ram,

Vanmorgen in alle vroegte is onze geliefde Vader/Moeder, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, Zijn werelds lichaam ontstegen. Na een maand van spanning is dat wat onvermijdelijk is bij ieder menselijk leven ook Baba overkomen, het loslaten van het lichaam.
De nadruk leg ik op Zijn lichaam, het voertuig waarin het Sai (Goddelijke Vader/Moeder) principe de bestuurder is geweest in de afgelopen 85 jaren. Het ons zo vertrouwde en geliefde lichaam zullen wij ontzettend missen. De Abishekam van morgenavond zal in het teken staan van Zijn nagedachtenis.

Toen ik vanmorgen Girinagar belde bleek Swami Gopala Krishna in Shirdi te zijn. Op goed geluk belde ik het mobiele nummer van een van de Mumbai devotees. Deze nam op en hij bleek naast Swami te zitten. Op dat moment waren zij met de Aarthi bezig. De tolk van Swami kreeg de telefoon en via hem gaf Swami de volgende boodschap aan ons door.

‘Bhagwan Sri Sathya Sai Baba is het lichaam ontstegen, de limiteringen die het lichaam met zich meebrengen zijn nu overstegen. Nu Baba deze beperkingen niet meer heeft zijn die problemen voorbij en zal Hij Zijn werk voortzetten over de gehele wereld. Voor alle devotees; steek een lichtje aan bij de foto van Baba en houd die brandend tot aanstaande dinsdag zijn lichaam is begraven.’
Gopala Baba

 With love,

Kannaiah

24/04/2011 Posted by | Sathya Sai Baba | Plaats een reactie

Sathya Sai Baba is nu 25 dagen op de intensive care…

Update donderdag 21 april 2011

 Sathya Sai Baba is nu 25 dagen op de intensive care van het ziekenhuis* in Puttaparthi.

In die tijd is een pacemaker geplaatst om de hartfunctie te ondersteunen en worden met intensieve zorg alle lichaamsfuncties en organen in de gaten gehouden. Doorlopend wordt de fysieke toestand kritiek maar stabiel genoemd. Baba reageert traag op de behandeling wat gezien Zijn leeftijd niet verwonderlijk is. Zoals de behandelend artsen uitleggen betekent ‘kritiek’ dat intensieve zorg/verpleging noodzakelijk is en ‘stabiel’ dat de situatie niet dramatisch verslechtert of verbetert.

De laatste berichten van deze ochtend 9.00 uur (India tijd) zijn dat het minder goed lijkt te gaan met de fysieke conditie van Baba. De diverse organen reageren traag en slechts beperkt op de gegeven medicatie en behandeling. Het niet functioneren van de lever en aanhoudende periodes met lage bloeddruk baren de artsen grote zorgen. Niettemin laten de waarden van de overige organen bijna normale niveaus zien als gevolg van de medicatie.
Enigszins tegenstrijdig met dat laatste is dat ook nog wordt vermeld dat met hemodialyse de nierfunctie wordt overgenomen

Uiteraard doen de artsen er – binnen hun mogelijkheden – alles aan om de lichamelijke conditie van Baba te verbeteren. Er zijn vanaf 28 maart, de eerste dag van opname in het ziekenhuis, problemen met het hart, de nieren, de lever en de longen (ademhaling) gemeld in de ziekenhuis-bulletins. De problemen zijn zeker nog niet opgelost en het lijkt deze dagen weer even wat minder te gaan.

Vanaf 16 of 17 april is het artsenteam versterkt met 2 specialisten uit de Verenigde Staten:
Dr. Kalpalatha K. Guntupalli, leidend hoogleraar kritische zorg en longspecialist van het Baylor College of Medicine in Houston en
Dr. Sridhar, hartspecialist van de Universiteit van Colorado, Health Sciences Centre.

21 april heeft ook Dr. Yegyaraman uit de VS, een specialist op het gebied van elektrofysiologie, zich bij het artsenteam gevoegd.

Niet verwonderlijk is dat de belangstelling voor de situatie groot is en bij veel devotees de zorg en soms de ongerustheid toeneemt. Dit brengt een berichtenstroom op gang waaruit soms met moeite de zin en onzin gehaald kan worden. Zoals ook bij commotie rond Baba in het verleden zal Hij waarschijnlijk op de huidige geruchtenstromen verhelderend nuchter en neutraal reageren. Hij moedigde in het verleden de devotees ook aan om geruchten te laten zijn voor wat ze zijn, er niet teveel waarde aan te hechten en zeker geen conclusies uit te trekken. Dingen gebeuren als de tijd daar is; slechts zelden kennen wij de werkelijke redenen.

Waarom horen en zien we niet meer van Baba in deze situatie?
Door de artsen en verantwoordelijke directie van het Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, Prasanthigram* worden de devotees, het publiek en de pers erop gewezen dat contact met iemand op intensive care slechts voorbehouden is aan behandelend artsen en verplegend personeel. Op ethische gronden en met respect naar de patiënt zal dan ook nimmer toestemming worden gegeven om foto- of filmmateriaal naar buiten te brengen. Om begrijpelijke redenen zal dat beleid ten aanzien van Sri Sathya Sai Baba op de I.C. niet gewijzigd worden.

*) Voor de volledigheid, dit betreft het Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, Prasanthigram; waarschijnlijk beter bekend als het Super Speciality Hospital.

21/04/2011 Posted by | Sathya Sai Baba | Plaats een reactie

Medisch bulletin van het Super Speciality Hospital

Update donderdag 14 april 2011 – 8.45 uur lokale tijd Puttaparthi

Na 18 dagen van behandeling in dit ziekenhuis is de conditie van Bhagawan Sri Sathya Sai Baba min of meer gestabiliseerd. Vitale waarden zoals hartslag, bloeddruk en bloedwaarden zijn bijna normaal en stabiel.
Swami wordt nog wel ondersteund met beademing en hemodialyse. Beperkingen in de nierfunctie maken kunstmatig filteren van het bloed noodzakelijk. De behandelend artsen zijn tevreden met de stabiliteit van zijn lichamelijke conditie en de, zij het trage, reactie op de gegeven behandelingen.

Voor meer info zie: www.srisathyasaihealth.wordpress.com (Engels)

Niets kan het werk van deze Avatar hinderen of stoppen. Toen Ik een aantal dagen niet in het openbaar verscheen ging het gerucht dat het helemaal over is met Baba en keerden velen Puttaparthi de rug toe. Sommigen zeiden dat ik in Samadi (trance) was, alsof Ik een Sadhaka (spirituele pupil) ben! Sommigen vreesden dat Ik slachtoffer was van zwarte magie, alsof dat enige invloed op Mij zou kunnen hebben.
De glorie van deze Avatar zal van dag tot dag ongehinderd toenemen.
(Guru Poornima 1963)

Sathya Sai Baba

Samasta Lokaah Sukhino Bhavantu

Nieuwsbrief Sai Prema Vahini

Sai Ram,

In het licht van de ontwikkelingen rond Sai Baba’s gezondheid heeft de redactie aanleiding gezien om het aangekondigde thema ‘Thuiskomen’ en de verzamelde kopij te bewaren voor een volgend nummer.

Het voornemen is nu om het voorjaarsnummer van 2011 geheel aan Baba te wijden. Veel werk en allemaal op het laatste moment maar het leek ons wel gepast.

De nieuwsbrief laat dus nog even op zich wachten.

De redactie


14/04/2011 Posted by | Sathya Sai Baba | Plaats een reactie

Sri Sathya Sai Baba opgenomen in Super Speciality Hospital

Lieve mensen Sai Ram,

Jullie hebben mogelijk al in het nieuws of via andere kanalen vernomen dat onze geliefde Swami, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba op dit moment in kritieke toestand in het ziekenhuis van Puttaparthi is opgenomen.
Zo op het eerste gezicht lijkt het onverwacht maar wij kennen niet Zijn wil.

De vraag die ons bezig houdt is, wat kunnen wij doen?
Steeds wordt er – in de berichtgeving vanuit Puttaparthi en Girinagar – nadruk gelegd op het gebed en de verinnerlijking. Afstemmen op het positieve en deze ontstane situatie gebruiken voor diepgang en verbondenheid.
Daarom willen wij hier aanstaande zondag in onze tijdelijke tempel* extra aandacht aan geven.

Om 11.00 uur beginnen wij met het zingen van de 108 namen van Sai en een bloemenhulde.
Aansluitend zullen wij Sai Bhajans zingen.

Graag zien wij jullie aanstaande zondag.

Jai Sai Ram,

Kannaiah

* De koffieruimte in Onderdijk; de tempelruimte wordt namelijk verbouwd.

Onderstaand bericht komt uit Puttaparthi van Radio Sai.
De koppelingen verwijzen naar Engelstalige websites.

Speciale overpeinzing betreffende Swami’s gezondheid

 

Beste lezer, Sai Ram.

Gisteren deelden wij met jullie de verhelderende video boodschap van Dr. A. N. Safaya over de conditie en behandeling van Bhagawan’s gezondheid. Deze video staat op onze website www.radiosai.org. Indien je deze gemist hebt staat hieronder de link:

A Comprehensive Update on Swami’s Health by Dr. Safaya on the Video

Aanvullend hierop hebben we vandaag een belangrijke update op de site geplaatst:

A Special Musing by Prof. G. Venkataraman Concerning Swami’s Health

Mis dit niet want het bevat een aantal opvallende video clips die relevant zijn voor de huidige situatie.
Wij hopen dat jullie hier wat aan hebben. Laten we doorgaan met bidden uit oprechte liefde voor onze geliefde Sri Sathya Sai Baba.

Met dank en liefdevolle groet,

Radio Sai team.

God is Liefde – Leef in Liefde. Baba

07/04/2011 Posted by | Sathya Sai Baba | Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: