GKS Holland

Love All – Serve All

India-projecten

GKS India, Medische Projecten

2016-11-update-medische-kampen

De GKS in Bangalore, India is – op initiatief van Swami Gopala Krishna – ontstaan vanuit een spirituele en medemenselijke grondslag. Deze groep heeft liefdevol het familieconcept omarmd en zal alles in het werk stellen om die familie te ondersteunen in de breedste zin van het woord. Zonder onderscheid op basis van religie, achtergrond of cultuur behoort in principe ieder mens tot die familie.
Dit heeft in 2001 geleid tot de bouw en inrichting van een polikliniek in Girinagar, een buitenwijk van Bangalore. Het doel is primaire medische hulp en medicijnen verstrekken aan hen die niet in staat zijn om voor die zorg te betalen.

Dit is intussen uitgebreid met:

– maandelijkse kampen voor gespecialiseerde medische zorg,
– maandelijkse kampen voor oogheelkunde,
– regelmatig grootschalige vaccinatiecampagnes,
– ondersteuning van een dierenkliniek en –opvang met geld en middelen.

GKS Nederland heeft als zusterorganisatie deze spirituele en medemenselijke grondslag geadopteerd. Om de GKS in Nederland zakelijk en financieel goed te begeleiden is in 2002 de stichting Sri Sai Mandiram opgericht. De stichting heeft de status van ANBI verkregen waardoor deze geen schenkingsrecht verschuldigd is. Daarbij is voor u als schenker de gift fiscaal verrekenbaar bij de aangifte Inkomstenbelasting.
Door een strikt gescheiden financiële administratie bij de stichting komt elke euro, geschonken voor de India projecten, voor 100% daaraan ten goede.

Geen overhead, geen kostenaftrek, geen strijkstok!

De jaarverslagen laten ook zien dat de bedragen die daadwerkelijk aan de India projecten worden besteed, de schenkingen ruim overstijgen.
In India werken locale artsen, verpleegkundigen en hulpverleners vaak tegen onkostenvergoeding mee aan de medische kampen en in de polikliniek. Echter de exploitatie: huisvesting, medicijnen, vaccins, verband- en andere hulp­middelen, onkostenvergoedingen en relatief dure operaties voor patiënten die poliklinisch niet verder geholpen kunnen worden en moeten worden doorverwezen naar een ziekenhuis, kost geld. Voor Indiase begrippen zelfs veel geld en er zijn geen subsidies of verzekeringsuitkeringen die deze kosten dekken.

De intentie van de stichting is niet uitsluitend het lenigen van deze eerste nood. Wij investeren in de samenleving waardoor het individu een menselijker bestaan kan realiseren. Wij willen het medische project in Bangalore toelichten. Op deze website zal de gepresenteerde informatie beperkt blijven tot een eerste – hopelijk goede – indruk.

Polikliniek voor gratis medische hulp in Girinagar

Het eerste grote project dat de GKS in 2001 opstartte was het bouwen van een polikliniek waar de armlastigen van Bangalore gratis medische hulp geboden wordt. Zowel de consulten als de medicijnen zijn gratis. Velen hebben de afgelopen jaren de kans gekregen om voor korte of langere tijd in deze bijzondere kliniek te werken. In die periode zijn er al duizenden mensen met succes behandeld. De uitdaging voor hen die in de kliniek werken is om de mensen, die alleen maar voor medicijnen komen, bewust te maken. Bewust van de noodzakelijke stappen die zij moeten nemen om een werkelijk betere, totale gezondheid – en daarmee meer levensgeluk – te bereiken. De uitdaging is om ze aan te moedigen hun eerste stappen te zetten. De stappen van discipline, zelfvertrouwen en zelfrespect. Deze stappen zijn onontbeerlijk bij alles wat je doet in het leven.
De laatste tijd wordt er nog meer aandacht geschonken aan preventie door voorlichting over gezonde en verantwoorde voeding. Ook een schijnbaar ‘westers probleem’, te weinig of verkeerd bewegen vereist in India aandacht.

Medische ‘kampen’…

De poli heeft zes dagen per week spreekuur voor verschillende disciplines maar… één zaterdag in de maand staat de kliniek echt op zijn kop. Tandartsen, oogartsen en een kinderarts offeren een zaterdag in de maand op aan het behandelen van de mensen die in lange rijen voor de kliniek staan. Ook jonge, bijna afgestudeerde artsen maken tijd vrij om hun minderbedeelde landgenoten bij te staan. Enorm toegewijde mensen die absoluut onze steun verdienen.
Op de eerste verdieping van de kliniek houden een kinderarts en een team tandartsen praktijk om de mensen te helpen. De gebitsproblemen worden direct behandeld en er wordt voorlichting gegeven over een goede mondhygiëne. De tandartsen nemen hun eigen spullen mee want op andere dagen is de kliniek hier niet voor toegerust. Verbazend om te zien hoeveel deze artsen met hun beperkte middelen voor deze mensen kunnen doen.

Vier artsen en een aantal medewerkers werken op deze zaterdagen in de hal op de begane grond van de kliniek, die helemaal is ingericht voor oogheelkunde. De patiënten krijgen oogdruppels om het onderzoek te vergemakkelijken. Sommigen hebben de liefdevolle hulp van een vrijwilliger nodig omdat zij bijna of helemaal blind zijn. Na een onderzoek beslissen de artsen welke bril, behandeling of operatie de patiënt nodig heeft, de secretaresse maakt notities en geeft informatie voor de komende dagen. Ongeveer een week na het onderzoek of de behandeling zal de patiënt zijn nieuwe bril krijgen – meestal de eerste in zijn leven – en vanaf dat moment zal hij zijn omgeving kunnen zien! Voor verreweg de meesten van ons een normale situatie, maar voor hen een wonderlijke ervaring.

Voor sommigen pakt het anders uit. Afhankelijk van het beschikbare budget worden gemiddeld 10 tot 20 patiënten per maand geselecteerd voor een oogoperatie in het Nethradhama Super Speciality Eye Hospital. In drie dagen zullen zij de oversteek maken van duisternis naar licht. Er zijn echter maanden dat er wel 80 patiënten voor een operatie in aanmerking komen! Voor velen betekent dit dan een teleurstelling… totdat er financieel weer ruimte komt.

India is hard op weg om van de status van ontwikkelingsland af te komen.
Maar dat lukt niet zonder onze hulp en ondersteuning!
Projecten zoals deze kliniek zijn opgezet door bevlogen mensen
met als ideaal een betere wereld voor iedereen.

Met onze steun zullen deze initiatieven uiteindelijk
een wereld van verschil gaan maken.

Uw financiële steun is van harte welkom op bankrekening:

ING: IBAN NL87INGB0009270781 BIC INGBNL2A t.n.v. Stichting Sri Sai Mandiram (Middenmeer)
Onder vermelding van:
India-projecten.

Voor meer informatie e-mail naar: info@gks-holland.nl

%d bloggers liken dit: