GKS Holland

Love All – Serve All

Sri Gopal Baba

Wie is Gopala Baba?

Biografie

Sri Gopala Krishna Baba werd geboren op dinsdag 6 november 1951 als de jongste van acht kinderen van het devote Brahmaanse echtpaar Yamunamma en Venkataramaianah Urala. Gopala Krishna werd onder een gunstig gesternte geboren en ook nog op een dag die heilig is voor zowel Vishnu als Shiva.

Vader Venkataramaianah was een van de eersten die een hotel had opgezet dicht bij het centrale bus- en treinstation, en als oudste zoon had hij de plicht om de enorme verantwoordelijkheid voor de volledige familie op zich te nemen. Moeder Yamunamma, die door Swami beschreven wordt als ‘een ware karmayogi’, was haar hele leven zoals zij nu nog steeds is: een eenvoudige, ingetogen en zeer toegewijde vrouw, die van de vroege morgen tot de late avond werkte in haar huis. Zij zorgde voor alle taken in het grote huishouden én voor de aanhoudende stroom gasten en familie.

Met de geboorte van ‘Gopi’, zoals ze hem liefkozend noemden, namen de voorspoed en de roem, maar ook alle bijkomstige problemen van de familie aanmerkelijk toe. Want niet alleen was hij een heel mooi kind dat altijd glimlachte en daardoor ieders belangstelling kreeg, hij straalde ook een goddelijke aanwezigheid uit die ieders hart en gedachte kalmeerde en heelde.

Swami zegt hierover: ‘Ik was uiterlijk een kind, maar in werkelijkheid eeuwenoud. Ik ben geen vreemde in deze wereld. Ik was hier ook in de tijd van Sri Ramakrishna. Toen Ramakrishna geboren werd, bracht Hij Zijn gevolg met zich mee, en ik was er een van. Ik ken Siddharudha en Ramana Maharshi. Ik was samen met al deze grote Zielen. Ik ben het resultaat van een evolutionair proces. Ik ben een manifestatie van het eeuwige bewustzijn.’

En dus vertoonde Swami al op zeer jonge leeftijd een duidelijk spirituele en artistieke ontwikkeling, op een leeftijd dat andere kinderen druk zijn met spelen en kattenkwaad uithalen. Swami zegt hierover: ‘Mijn gedachten dwaalden nooit af van God. Verering was mijn spel en mijn spel was verering. Het was net zo natuurlijk als ademhalen.

Tegen de tijd dat hij acht jaar oud was, was hij al een ware ambachtsman die handig figuurtjes van goden en godinnen maakte uit verschillende materialen. Hij had vooral een sterke voorliefde voor Krishna en voor de goddelijke Moeder, die in de nabij gelegen tempel werd vereerd als Annamma. Door aandachtig te kijken naar de toegewijden die in tempels kleurige en geurige bloemen aaneenregen, werd hij zelf al snel uitzonderlijk goed in het vervaardigen van kransen (mala’s). In een spontane opwelling van devotie en een aangeboren kennis van rituelen versierde Gopi vaak de godenbeelden en foto’s in huis. Dan vereerde hij ze op traditionele manier en het hierbij geofferde vermiljoenpoeder (bindi, stip op het voorhoofd) en gewijde water deelde hij dan uit als prasad (offerande, geschenk van God). De verering van dit jonge kind bleef echter niet bij alleen een dagelijkse dienst. Liefde en toewijding waren zijn fundament en zijn voedsel, maar opoffering en mededogen waren zijn levensweg en zijn boodschap. Niemand die bij hem aan de deur kwam ging ooit hongerig, teleurgesteld of met lege handen weg.

Lees het hele verhaal in WEB NL Biografie Gopal baba 2010


%d bloggers liken dit: